top of page

Polityka Prywatności

Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach strony internetowej Segramrecords.com 

Nasza Polityka Prywatności informuje, jak przetwarzamy dane osobowe 

 1. ​Kto jest administratorem danych osobowych Użytkowników;

 2. Jakie dane przetwarzamy;

 3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane;

 4. Komu udostępniamy dane;

 5. Jak długo przetwarzamy dane;

 6. Jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom jako podmiotom 

 

Możesz zapoznać się z Polityką Prywatności, aby uzyskać więcej informacji na temat postanowień w niej zawartych.

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Redakcją strony 

Polityka prywatności
 

Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach strony internetowej Segramrecords.com

Poniższa “Polityka Prywatności” obowiązuje od 02 listopada 2022 r. z późniejszymi zmianami.

Nasza Polityka Prywatności informuje, jak przetwarzamy dane osobowe Użytkowników naszej strony, a przede wszystkim:

 • Kto jest administratorem danych osobowych Użytkowników;

 • Jakie dane przetwarzamy;

 • W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane;

 • Komu udostępniamy dane;

 • Jak długo przetwarzamy dane;

 • Jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom jako podmiotom danych osobowych

 §1 Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO jest ArtLab 7 Alberska Martyna  z siedzibą w 83-110 Tczew, przy ulicy Ignacego Paderewskiego 7/8.

 1. Użytkownik może się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:
  listownie na adres: ArtLab 7 ul. Ignacego Paderewskiego 7/8, 83-110 Tczew, z dopiskiem „Dane Osobowe”
  Poprzez e-mail: info@ajagore.com

 2. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.

§2 Zbieranie danych osobowych

Dane Użytkowników takie jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii pozyskujemy, gdy Użytkownik odwiedza naszą stronę internetową.

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;

 2. informacje o wizytach Użytkownika i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;

 3. informacje, takie jak adres e-mail, które Użytkownik podaje podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej;

 4. informacje wprowadzane podczas tworzenia profilu w naszej witrynie — na przykład imię i nazwisko, zdjęcia profilowe, płeć, data urodzin, status związku, zainteresowania i hobby, dane edukacyjne i dane dotyczące zatrudnienia;

 5. informacje, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które Użytkownik podaje w celu skonfigurowania subskrypcji naszych newsletterów;

 6. informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;

 7. informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej Użytkownik korzysta;

 8. informacje publikowane na naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa Użytkownika, zdjęcia profilowe i treść umieszczanych postów;

 9. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej, w tym treści komunikacyjne i metadane;

 10. wszelkie inne dane osobowe, które Użytkownik nam przesyła;

§3 Korzystanie z danych osobowych
 

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do celu:

 1. administrowania naszą stroną internetową;

 2. personalizowania naszego serwisu dla Użytkownika;

 3. umożliwienia korzystania z usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta na stronie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie Danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

 4. wysyłania naszego newslettera e-mail, jeśli o to Użytkownik poprosił (Użytkownik może nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie chce już otrzymywać newslettera)

 5. dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych Użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego Użytkownika na podstawie tych informacji);

 6. zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Użytkownika lub dotyczącymi Użytkownika w związku z naszą witryną;

 7. zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;

 8. weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości)

 9. w celu udostępniana treści gromadzonych na stronie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na rozpowszechnianiu naszych treści;

 10. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

 11. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw;


Nie będziemy bez wyraźnej zgody Użytkownika przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego

Personalizacja i dostosowywanie treści redakcyjnych i marketingowych

Przetwarzamy Dane osobowe Użytkownika w celu dostosowywania treści redakcyjnych oraz w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych niezależnych od preferencji Użytkownika (w tym reklama standardowa);

 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających zainteresowaniom Użytkownika (reklama behawioralna);

 • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera);

 • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną).

 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści redakcyjnych, które są dostosowane do deklarowanych preferencji Użytkownika;

 • wyświetlaniu Użytkownikowi treści redakcyjnych odpowiadających geolokalizacji Użytkownika (np. treści o charakterze lokalnym);

W celu realizowania działań marketingowych w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu Danych oceniamy wybrane zachowania Użytkownika lub tworzymy prognozy zachowań Użytkownika na przyszłość.

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w celu personalizacji i dostosowywania treści redakcyjnych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na dostarczaniu treści dostosowanych do preferencji Użytkownika.

Pliki cookies

Cookies to małe pliki umożliwiające zapisywanie i odczytywanie informacji bezpośrednio w urządzeniu, na którym Użytkownik odwiedza strony internetowe (np. komputer, smartfon, smart TV). Informacje zarejestrowane w plikach cookies są przez nas używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb Użytkowników. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia Użytkownika. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność strony. 

Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies następuje w szczególności poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami cookies. Pliki cookies przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.).

Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy kategorie:

 • pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony oraz funkcjonalności z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie ze strony jest niemożliwe,

 • pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb i preferencji, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika, korzystanie z niektórych funkcjonalności strony może być ograniczone,

 • pliki biznesowe – do tej kategorii należą np. cookies reklamowe. Umożliwiają one dostosowanie reklam wyświetlanych na stronie lub poza nią do preferencji Użytkownika. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika, korzystanie z niektórych funkcjonalności strony może być ograniczone.

Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:

 • pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji Użytkownika,

 • pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji przez Użytkownika.

Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:

 • pliki cookies strony,

 • pliki cookies podmiotów trzecich.

 Pliki cookies podmiotów trzecich

Strona może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

 • Google Adwords – pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords,

 • Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Użytkowników oraz sporządzanie statystyk ruchu,

 • Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Użytkownika,

 • YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Użytkownika.

Strona może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Pliki te mogą być stosowane w celu połączenia kont Użytkownika: w zewnętrznym serwisie społecznościowym Facebook z kontem strony, o ile udostępnia taką funkcjonalność. Pliki te mogą być również wykorzystywane w celu przetwarzania w serwisie Facebook czynności Użytkownika, wykonanych z użyciem przycisków „Udostępnij” lub „Lubię to”. Przetwarzanie tych czynności może mieć charakter publiczny.

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty.  

Zarządzanie plikami cookies i innymi informacjami

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies i innych informacji na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie ich zapisywania dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami zależy od używanego oprogramowania. 

Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności strony.  Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.

Odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania

Nasza strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich instalacją.

§4  Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych Użytkownika.

 2. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które Użytkownik poda na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).

 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.

 4. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; nie poprosimy Użytkownika o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy Użytkownik loguje się na naszej stronie internetowej).

§5  Odbiorcy danych osobowych

 1. Administrator danych może przekazywać dane osobowe w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym w jego imieniu i na jego rzecz część zadań dotyczących przetwarzania danych osobowych m. in. biura rachunkowe, dostawcy systemów do fakturowania i księgowości on-line, kancelarie prawne, dostawcy usług hostingowych, dostawy usług typu live chat czy podmioty obsługujące marketing elektroniczny (np. MailChimp).

 2. Przekazywanie danych poza EOG
  Nasi partnerzy mają siedziby głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w Szwajcarii, uznanej za kraj spełniający adekwatny poziom ochrony danych osobowych. Niektórzy spośród naszych Zaufanych Partnerów np. Google czy Facebook mają siedzibę poza terytorium EOG –  przekazanie im danych nastąpi, tylko gdy zapewniony będzie odpowiedni stopień ochrony Danych Użytkownika. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA. Użytkownik ma prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie do nas.
   

§6 Okres przetwarzania danych osobowych

Okres ten uzależniony jest od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania tj: 

 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia,

 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu,

 • w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

§7 Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

 1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Redakcją strony (dane powyżej).

 2. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO lub innych właściwych przepisów prawa, a dotyczących przetwarzania danych osobowych, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

bottom of page